Montavimas

KATILINIŲ PRINCIPINĖS SCHEMOS

I variantas:

Šildymo sistemos tipas        – UŽDARA (su išsiplėtimo indu ir termofikato pamaišymu)
Šilumos šaltinis                    –  KIETO KURO KATILAS
Patalpų šildymo būdas        – RADIATORINIS-GRINDINIS
Karšto vandens ruošimas  –  UNIVERSALUS VANDENS ŠILDYTUVAS

Orientacinė katilinės montavimo darbų kaina: 700 Eur

Tiksli montavimo darbų kaina nustatoma Užsakovui ir Vykdytojui aptarus konkrečias darbų apimtis.
PASTABA: Visoms montavimo medžiagoms 25-30 proc. nuolaida

II variantas:

Šildymo sistemos tipas      – ATVIRA
Šilumos šaltinis                   –  KIETO KURO KATILAS
Patalpų šildymo būdas      – RADIATORINIS
Karšto vandens ruošimas –  UNIVERSALUS VANDENS ŠILDYTUVAS
Termofikato pamaišymas –  KETURIŲ EIGŲ PAMAIŠ.VOŽTUVAS (galima elektr. pavara)

Orientacinė montavimo darbų kaina: 600 Eur

Tiksli montavimo darbų kaina nustatoma Užsakovui ir Vykdytojui aptarus konkrečias darbų apimtis.
PASTABA: Visoms montavimo medžiagoms 25-30 proc. nuolaida

III variantas:

Šildymo sistemos tipas    – ATVIRA (arba UŽDARA)
Šilumos šaltinis                   -KIETO KURO KATILAS-SAULĖS ENERGIJA
Patalpų šildymo būdas     – RADIATORINIS (gali būti radiatorinis-grindinis)
Karšto vandens ruošimas – UNIVERSAL.VANDENS ŠILDYTUVAS-TALPA (2 gyvatukai)
Termofikato pamaišymas – TRIJŲ EIGŲ PAMAIŠYMO VOŽTUVAS (galima elektr. pavara)
Termofikato mažasis ratas-TERMOSTAT.TRIJŲ EIGŲ PAMAIŠYMO VOŽTUVAS 60º

Orientacinė katilinės montavimo darbų kaina: 900 Eur

Tiksli montavimo darbų kaina nustatoma Užsakovui ir Vykdytojui aptarus konkrečias darbų apimtis.
PASTABA: Visoms montavimo medžiagoms 25-30 proc. nuolaida

IV variantas:

Šildymo sistemos tipas         –   UŽDARA (su išsiplėtimo indu)
Šilumos šaltinis                     –    KIET.KURO KATILAS-DUJINIS KATILAS (lydintis kieto kuro katilą)
Patalpų šildymo būdas          –  RADIATORINIS (gali būti radiatorinis-grindinis)

Karšto vandens ruošimas     –  VANDENS ŠILDYTUVAS (po akumuliacinės talpos)
Termofikato kaupimas          –   AKUMULIACINĖ TALPA
Termofikato pamaišymas     –   KETURIŲ EIGŲ PAMAIŠ.VOŽTUVAS (pagrindinis) (galima
el. pavara)
–   TRIJŲ EIGŲ PAMAIŠ.VOŽTUVAS (dujin.katilui) (galima el.pavara)
Katilinės valdymas               –    ECL reguliatoriaus pagalba (Danfos)
Akumuliac.talp.užkrovimas – LADOMAT 21 pagalba termofikato mažasis ratas

Orientacinė montavimo darbų kaina: 1100 Eur

Tiksli montavimo darbų kaina nustatoma Užsakovui ir Vykdytojui aptarus konkrečias darbų apimtis.
PASTABA: Visoms montavimo medžiagoms 25-30 proc. nuolaida

V variantas:

Šildymo sistemos tipas        –  ATVIRA (pageidautina – uždara)
Šilumos šaltinis                     – ŠILDYMO KATILAS-SAULĖS ENERGIJOS KOLEKTORIUS
Patalpų šildymo būdas        – RADIATORINIS (gali būti radiatorinis-grindinis)
Karšto vandens ruošimas   – VANDENS ŠILDYTUVAS (prieš akumuliacinę talpą)
Termofikato kaupimas        –  AKUMULIACINĖ TALPA (gali būti su elektriniais tenais
Termofikato pamaišymas   –  TRIJŲ EIGŲ PAMAIŠYMO VOŽTUVAS su el.pavara
Katilinės valdymas              –   ECL REGULIATORIAUS PAGALBA (Danfos)
Akumul.talp.užkrovimas    – CIRKUL.SIURBLYS  (pageidautina LADOMAT 21)
Termofikato mažasis ratas – TERMOSTAT.TRIJŲ EIGŲ PAMAIŠYMO VOŽTUVAS 60º

Orientacinė montavimo darbų kaina: 1200 Eur

Tiksli montavimo darbų kaina nustatoma Užsakovui ir Vykdytojui aptarus konkrečias darbų apimtis.
PASTABA: Visoms montavimo medžiagoms 25-30 proc. nuolaida

KATILINĖS SU ŠILUMOS SIURBLIU

I variantas:

Šildymo sistemos tipas          – UŽDARA
Šilumos šaltinis                        – ŠILUMOS SIURBLYS
Šilumos siurblio tipas            – „ORAS – VANDUO“
Šilumos siurblio modelis       – VIDINIS BLOKAS IR VANDENS ŠILDYTUVAS ATSKIRAI
Patalpų šildymo būdas           –  GRINDINIS – RADIATORINIS (radiator.žematemperatūriai)
Karšto vandens ruošimas      – VANDENS ŠILDYTUVAS – PRISTATOMAS

Orientacinė montavimo darbų kaina: 700Eur+PVM

Tiksli montavimo darbų kaina nustatoma Užsakovui ir Vykdytojui aptarus konkrečias darbų apimtis.
PASTABA: Visoms montavimo medžiagoms 25-30 proc. nuolaida

II variantas:

Šildymo sistemos tipas          – UŽDARA
Šilumos šaltinis                        – ŠILUMOS SIURBLYS
Šilumos siurblio tipas            – „ORAS – VANDUO“
Šilumos siurblio modelis       – VIDINIS BLOKAS IR VANDENS ŠILDYTUVAS VIENAME
ĮRENGINYJE (du viename)
Patalpų šildymo būdas           –  GRINDINIS – RADIATORINIS (radiator.žematemperatūriai)
Karšto vandens ruošimas      – VANDENS ŠILDYTUVAS – PRISTATOMAS

Orientacinė montavimo darbų kaina: 600Eur+PVM

Tiksli montavimo darbų kaina nustatoma Užsakovui ir Vykdytojui aptarus konkrečias darbų apimtis.
PASTABA: Visoms montavimo medžiagoms 25-30 proc. nuolaida

III variantas:

Šildymo sistemos tipas:                               – UŽDARA
Šilumos šaltinis (pagrindinis):                    – ŠILUMOS SIURBLYS
Papildomi šilumos šaltiniai:                        – SAULĖS ENERGIJA, KIETO KURO, DUJINIS,
GRANULINIS ARBA SKYSTO KURO KATILAS,
ŽIDINYS SU VANDENS ŠILDYMO KONTŪRU
Šilumos siurblio tipas           – „ORAS – VANDUO“
Šilumos siurblio modelis    – VANDENS ŠILDYTUVAS INTEGRUOTAS Į VIDINĮ BLOKĄ
Patalpų šildymo būdas         –  GRINDINIS – RADIATORINIS (radiator.žematemperatūriai)
Karšto vandens ruošimas   – VANDENS ŠILDYTUVAS VIDINIAME ŠIL.SIURB.BLOKE

Orientacinė montavimo darbų kaina:  1100 Eur + PVM

Tiksli montavimo darbų kaina nustatoma Užsakovui ir Vykdytojui aptarus konkrečias darbų apimtis.
PASTABA: Visoms montavimo medžiagoms 25-30 proc. nuolaida

IV variantas:

Šilumos šaltinis:                       – ŠILUMOS SIURBLYS ( kondicionierius)
Šilumos siurblio tipas            – „ORAS – ORAS“
Patalpų šildymo būdas          – ORINIS
Karšto vandens ruošimas     – NERUOŠIA
Papildomos funkcijos           –  PATALPŲ VĖSINIMAS

Orientacinė montavimo darbų kaina: 200 Eur + PVM

Tiksli montavimo darbų kaina nustatoma Užsakovui ir Vykdytojui aptarus konkrečias darbų apimtis.
PASTABA: Visoms montavimo medžiagoms 25-30 proc. nuolaida

VI variantas:

Šilumos šaltinis:                      – ŠILUMOS SIURBLYS
Šilumos siurblio tipas            – „ŽEMĖ – VANDUO“, „VANDUO – VANDUO“
Patalpų šildymo būdas          – GRINDINIS – RADIATORINIS
Karšto vandens ruošimas     – Į Š.SIURBLĮ INTEGRUOTAS VANDENS ŠILDYTUVAS
– VAND.ŠILDYTUV.MONTUOJAMAS GRETA Š.SIURBLIO
Orientacinė montavimo darbų kaina: 800 Eur + PVM

  1. Šilumos siurblys ir vandens šildytuvas viename įrenginyje
  2. Šilumos siurblys ir vandens šildytuvas atskirai

Orentacinė montavimo darbų kaina duota be kolektorių įrengimo, t.y. darbai tik statinio viduje.
Tiksli montavimo darbų kaina nustatoma Užsakovui ir Vykdytojui aptarus konkrečias darbų apimtis.
PASTABA: Visoms montavimo medžiagoms 25-30 proc. nuolaida